วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรมัน


โรมัน อาจหมายถึง
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
คริสต์ศาสนา
ตัวพิมพ์
วรรณคดี
  • โรมัน (roman) ใช้หมายถึงนวนิยายในภาษาหลายภาษาของยุโรป ในภาษาเหล่านั้นคำว่า novel จะหมายถึงนวนิยายขนาดสั้น (novella ในภาษาอังกฤษ)
อื่น ๆ

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/sec01p29.htm

เวลาแค่วันเดียว


นาซ่า